Výměna pro slovenské zákazníky

JAK?

Formulář na výměny / vratky a reklamace posíláme v každé zásilce. Najdete ho na druhé straně faktury.

1) Nepoužité zboží, které chcete vrátit nebo vyměnit znovu zabalte tak, aby nedošlo po cestě k nám k poškození obalu a obsahu balíčku. Dovnitř vložte fakturu a vyplněný jednoduchý formulář, který si můžete stáhnout ZDE.

2) Připravenou zásilku odešlete Slovenskou poštou (ale vždy BEZ dobírky) na adresu:

FROGMAN s.r.o. | P.O.BOX 901 | Detašované pracovisko - Sihoť | 911 01 Trenčín |

Na balík napište ID 2874.

3) A máte hotovo! Vše ostatní zařídíme my, vše probíhá automaticky a pokud nebude žádný problém, už vás nebudeme s ničím obtěžovat.

JDE VÝMĚNU URYCHLIT?

Ano! Dejte nám vědět na e-mail info@dreamstock.cz a my pro vás zboží zarezervujeme, připravíme atd. Nic tak nebude zdržovat vyřizení Vašeho požadavku.

REKLAMACE

Ze zákona na ně má obchodník 30 dní. Co je to za hloupost?! Vše řešíme takřka po obdržení případu a ihned se jím zabýváme, drtivou většinu řešíme do pěti dní. Reklamované zboží zasílejte dle pokynů v předchozím odstavci. Po dvou týdnech nošení se vám objevila skrytá vada na botech? Neřešte formuláře a všelijaké posílání zboží, zkuste začít tím, že nám pošlete fotku vady. Posoudíme situaci a můžeme vám případně ihned vrátit peníze nebo poslat zbrusu nový pár. Ten starý si můžete nechat.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2) Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3) Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4) V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat.

5) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6) Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7) Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8) Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Dreamstock s.r.o. provozující e-shop www.dreamstock.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

9) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.